Undirflokkar
Verkefnavefir
Blaðsíða:  1  2  3  ()
Námskeið 
Aðferðafræði rannsókna - eigindleg aðferðafræði (MVS110F haust 2013) afritGestaaðgangur
Heilsufæði (GSS340M haust 2014)
Matur menning heilsa (GSS217G haust 2014)
Aðferðafræði rannsókna - megindleg aðferðafræði (MVS109F haust 2014)
Lokaverkefni - MEN241L/MEN261L (2014V)
Meistaraverkefni í Kennaradeild skólaárið 2014 - 2015
Leiklist og tónlist í skólastarfi – kenningar, markmið og leiðir - GSS206F(2014V
Að kenna lestur og stærðfræði - GSS455G (2014V)
Að kenna um hreyfingu, orku og krafta - GSS348G og GSS702F (2013H)
Að ná tökum á lestrarerfiðleikum - SKF207F (2014V)
Aðferðafræði og menntarannsóknir - GSS461G (2014V)
Aðferðafræði rannsókna - eigindleg aðferðafræði (MVS110F haust 2013)Gestaaðgangur
Aðferðafræði rannsókna - ÍÞH403G (2014V)
Aðferðafræði rannsókna - megindleg aðferðafræði - MVS109F (2013H)
Aðferðafræði rannsókna í félagsvísindum II - MEN404G (2014V)
Algebra og föll - GSS359G (2013H)
Almenn kennslufræði - ÍÞH317G (2013H)
Atferli dýra og þróunarlíffræði - GSS433G (2014V)Gestaaðgangur
Á mótum leik og grunnskóla - LSS501G (2013H)
Áhættuhegðun og seigla ungmenna UMS201F - Áhættuhegðun og seigla ungmenna UMS202G 2014V
Börn sem þurfa sérstakan stuðning í námi - SKF014F (2013H)Upplýsingar
Daglegt mál og tjáning á dönsku - GSS519G (2014V)
Danska sem erlent mál - GSS210G (2013H)
Development and self (INT202G vor 2014)
Efnafræði fyrir grunnskóla - GSS633M (2014V)
Eigindlegar rannsóknaraðferðir I - MVS201F (2014V)
Einstaklingsmunur, námsörðugleikar og kennsla í margbreytilegum nemendahóp - KEN103G (2013H)
Enskukennsla fyrir unga byrjendur - GSS446G (2014V)
Er heimurinn hér? Hnattvæðing og nærsamfélag - GSS357G (2013H)
Fagenska - Lestur og ritun - GSS064G (2013H)
Faggreinakennsla - GSS207F (2014V)
Faggreinarnar leiklist og tónlist í grunnskóla - GSS115F (2013H)Upplýsingar
Félagsfræði, heimspeki og saga menntunar - GSS267G (2014V)
Félagsfræði, saga og heimspeki íþrótta - ÍÞH602G (2014V)
Félagsmál og lífsleikni - TÓS206G (2014V)
Fjarnám og kennsla - NOK042F (2014V)
Fjölbreyttir kennsluhættir - einstaklingsmiðað nám - NOK030F (2014V)
Fjölskyldan og samvinna - ÞRS412G (2013H)
Fjölskyldan og samvinna - ÞRS412G (2014V)
Fjölskyldumiðuð snemmtæk íhlutun: Hugmyndafræði og starfsaðferðir - ÞRS511G (2013H)Gestaaðgangur
Fjölskyldur í nútímasamfélagi - MEN202G (2013H)Upplýsingar
Forysta, fagmennska og heildræn þjónusta í starfi þroskaþjálfa - ÞRS501G (2013H)
Frá hugmynd til sýningar - GSS419G (2014V)
Fræði og starf á vettvangi I - LSS202F (2014V)
Fræði og starf á vettvangi II - LSS301F (2013H)
Fræðileg vinnubrögð II - MEN213F (2014V)Gestaaðgangur
Fræðslustarf, nýsköpun og atvinnulíf - STM101F (2013H)
Gamalt handverk í skólastarfi - NOK047F (2014V)
Gildi list- og verkmenntunar - rýnt í rannsóknir og fræði - NOK040F (2014V)
Globalisation and education - INT206F (2014V)Gestaaðgangur
Grunnskólakennsla - Námsnefnd
Grunnþættir menntunar og skólastarf - NOK066F (2013H)
Hátíðamatreiðsla og sérfæði - GSS675G (2014V)
Hegðun og tilfinningar barna: Áskoranir og úrræði - SKF017F (2014V)
Heilsuefling á vettvangi - ÍÞH207F (2014V)
Heilsufæði - GSS340M (2013H)
Hljóðheimur netsins og stafræn hljóðvinnsla - GSS702M (2013H)
Hreyfing og leikræn tjáning, inni og úti - LSS202G (2014V)Gestaaðgangur
Hugur, heilsa og forvarnir - UMS103F (2013H)
Hugur, heilsa og forvarnir - UMS501G (2013H)
Inngangur að enskukennslu - GSS218G (2013H)
Inngangur að kennslufræði (KEN104F haust 2013)
Inngangur að kennslufræði á háskólastigi - KEN212F (2013H)
Inngangur að tómstundafræðum - TÓS101G (2013H)
Inngangur að uppeldis- og menntunarfræði - MEN102G (2013H)Upplýsingar
Íslensk listasaga í alþjóðlegu samhengi frá lokum 19. aldar til nútímans - GSS356G (2013H)
Íslensk málfræði: Gerð máls - GSS402G (2014V)
Íslenska og stærðfræði í grunnskóla - GSS360G (2013H)
Íslenska og tjáning - GSS644G (2014V)
Íslenska sem annað mál - MEN208F (2014V)
Íslenskt mál og bókmenntir - GSS201G (2013H)
Íslenskukennsla í grunnskóla - GSS301G (2014V)
Íþróttir barna og unglinga II - ÍÞH048G (2014V)
Íþróttir og næring - ÍÞH023M (2013H)
Jörðin og himingeimurinn (2014V)
Kennarastofa tómstunda- og félagsmálafræði
Kennari á Netinu - GSS405G (2014V)
Kenningar í félagsfræði og heimspeki menntunar - MVS101F (2013H)
Kenningar og rannsóknir á skóla án aðgreiningar - SKF013F (2013H)
Kenningar um nám barna, unglinga og fullorðinna - MVS009F (2014V)
Kenningar um verklegt nám og verkþekkingu - KEN401G (2014V)
Kennsla erlendra tungumála - KEN204F (2013-2014)
Kennsla í margbreytilegum nemendahópi - NOK201F (2014V)
Kennsla íslensku - KEN205F (2014A)
Kennsla náttúrufræðigreina - KEN206F (2014A)Gestaaðgangur
Kennsla samfélagsgreina - KEN203F (2014A)
Kennsla starfsgreina og vettvangsnám - KEN202G (2014V)Gestaaðgangur
Kennslufræði eðlis- og efnafræði - GSS520M (2013H)
Kennslufræði og skóli margbreytileikans - MEN227F (2014V)
Kennslufræði og vettvangsnám list- og verkgreina I - GSS445G (2014V)
Kennslufræði og vettvangsnám list- og verkgreina II - GSS674G (2014V)
Kennslufræði starfsgreina - KEN101G (2013H)
Kennsluhættir í stærðfræði - GSS669G (2014V)
Kennslumiðuð matreiðsla - GSS435M (2014V)
Konur og karlar sem leiðtogar, frumkvöðlar og stjórnendur - STM202F (2014V)
Leiðbeint um fræðileg skrif - GLF001M (2013H)
Leiðsögn – liður í starfsmenntun kennara - NOK212F (2014V)
Leiðtogar í skóla án aðgreiningar - STM015F (2013H)
Leiklist, sögur og frásagnir - GSS355G (2013H)
Leiklist/Tónlist á vettvangi I - GSS456G (2014V)